Quyết định về việc thành lập Ban và các Tiểu ban đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIX cảu Đảng bộ Trường và 6 chương trình hành động của Đảng ủy Trường nhiệm kỳ 2015 - 2020

30/08/2019

VPD&DT

Tải về tại đây