Thông báo về việc tổ chức Hội nghị tuyên truyền 45 năm chiến thắng "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không" (12/1972 - 12/2017)

07/12/2017

VPDU

Tải về tại đây