BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT KHÓA XIX

  •  

    Đồng chí: Lê Hải An, Bí thư Đảng ủy đọc diễn văn khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ trường đại học Mỏ - Địa chất lần thứ XIX

     
 
Phim tài liệu: Những người nghiên cứu trái đất