Thông báo Về việc phân công ủy viên Ban Thường vụ chịu trách nhiệm về công tác Đảng của các tổ chức cơ sở Đảng và đoàn thể

26/06/2015

- Căn cứ Quyết định số 4126 - QĐ/ĐUK ngày 28 tháng 5 năm 2015 của Đảng ủy khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội về việc chuẩn y Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Mỏ - Địa chất; Ban thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Trường Đại học Mỏ - Địa chất khóa XIX, nhiệm kỳ 2015 - 2020; - Căn cứ vào nghị quyết của Thường vụ Đảng uỷ Trường ngày 24 tháng 6 năm 2015, Thường vụ Đảng uỷ phân công các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy chịu trách nhiệm về công tác Đảng của các tổ chức cơ sở Đảng và Đoàn thể như sau: